Telefoonnummer: 020-7602882


Ons motto: Het begint met een lach!

 • Gratis parkeergelegenheid
 • Geen wachtlijsten
 • Zelfstandig onderdeel van Gezondheidscentrum Nellestein
 • Ook in de avond en zaterdag open

Direct aanmelden

Hoe wordt een implantaat geplaatst?

Een  implantologie behandeling bestaat uit verscheidene behandelingen en kan worden verdeeld in een chirurgisch gedeelte en een prothetisch deel. Afhankelijk van de  omstandigheden wordt gekozen voor het implanteren in één-fase behandeling of in twee-fases. Op onze kliniek Tandheelkunde Nellestein gebruiken wij zowel de één-fase als de twee-fase methode.
 

Eén-fase operatie

Bij de één-fase manier worden de tandimplantaten in een keer aangebracht. Dit houdt in, dat na de operatie de implantaten iets boven het tandvlees uitsteken. Er hoeft geen volgende chirurgische ingreep plaats te vinden om de tandimplantaten vrij te leggen.

Er kan direct een begin worden gemaakt met het prothetische deel van de behandeling.
 

Twee-fase operatie

Bij de twee-fasebehandeling worden de tandimplantaten geplaatst en daarna wordt het tandvlees over de implantaten heen teruggelegd. Dit wordt gedaan om de kunstwortels en het omliggende kaakbeen zo min mogelijk te belasten gedurende de rustperiode. Het implantaat wordt zo niet blootgesteld aan het agressieve mondmilieu

De tandimplantaten worden bij de volgende afspraak door middel van een kleine chirurgische ingreep, onder lokale verdoving, vrijgelegd.

Dit is nodig om een aanvang te kunnen maken met het prothetische gedeelte van de behandeling.
 

Afspraken

 • Eerste afspraak: Het eerste implantaat consult – Een implantologie behandeling begint met een of meerdere consulten met onze tandarts- implantoloog Ron Steenkist of een implantologie-assistente. In dit consult wordt gevraagd naar uw algemene gezondheid, uw medicijngebruik, uw tandheelkundig verleden en ook naar de wensen met betrekking tot uw gebit. Er wordt een vragenlijst afgenomen en er worden röntgenfoto’s van uw kaak gemaakt.
  Aan de hand van deze röntgenfoto kan worden vastgesteld of u voldoende bot heeft om te kunnen implanteren. Ook kan de toekomstige plek van de tandimplantaten worden bepaald.
  In enkele gevallen worden afdrukken genomen van de kaak om gipsmodellen te maken. Dit is nodig om specifieke problemen met de tandtechnieker te kunnen bespreken. Ook kunnen op de gebitsmodellen de voor u belangrijke boormallen gemaakt worden. Deze mallen worden later tijdens de operatie gebruikt. Indien het een moeilijkere implantaat-behandeling betreft, volgt vaak nog een tweede en soms zelfs een derde afspraak.
 • Tweede Afspraak: Bespreken van behandelplan, begroting, het voorschrift van demedicijnen en het ondertekenen van de akkoord verklaring –  Tijdens deze afspraak nemen wij de behandeling nog een keer met u door. De voor- en nadelen van de behandeling zullen worden besproken en er is voor u  gelegenheid vragen te stellen. De implantoloog bespreekt  met u  welke medicijnen moet innemen. De begroting wordt doorgenomen.
  Indien u akkoord gaat, vragen wij u het Informed Consent en de begroting voor gezien te ondertekenen. Informed consent is een verklaring, waarin staat, dat de implantoloog en zijn team  u goed hebben geïnformeerd, dat u het plan  goed hebt begrepen, dat u eens bent met de  voorgestelde behandeling. Verder bent u op de hoogte gebracht van de mogelijke risico s .Wij starten  met de behandeling als u volledig akkoord bent en er met een goed gevoel aan begint.
 • Derde Afspraak: De implantologie behandeling eerste fase – Tijdens de operatie worden één of meerdere implantaten  geplaatst. Voor de ingreep wordt in totaal  60 tot 120 minuten gepland . Hiervan is een groot gedeelte voorbereiding. De behandeling vindt plaats onder de gewone lokale tandarts verdoving. Tijdens de behandeling wordt het tandvlees iets opgeklapt. Hierdoor wordt het onderliggende kaakbeen zichtbaar. Hierna worden met zeer precies instrumentarium een of meerdere gaatjes geboord. In deze ruimtes worden de implantaten geplaatst.
  Na plaatsing van het implantaat wordt het tandvlees weer gesloten. Bij de éénfase chirurgie wordt het tandvlees niet over maar om het implantaat gehecht. Deze werkwijze heeft soms het voordeel dat geen extra opzoek-behandeling nodig is. In speciale gevallen wordt direct op de implantaten een tijdelijke voorziening geplaatst. Dit heeft meestal met de esthetiek van de voortanden te maken
  Meestal wordt in het front  een noodplaatje of een noodbrugje gemaakt als tijdelijke voorziening. Wanneer u een prothese in de onderkaak draagt, dan kan de onderprothese niet worden gedragen, totdat de hechtingen na 10 dagen zijn verwijderd.
 • Herstelperiode – Het kaakbeen en het tandvlees hebben tijd nodig om te herstellen en de botcellen hebben ook de tijd nodig om vast te groeien aan het implantaat.  Meestal neemt deze herstelperiode ongeveer 8 weken tot 8 maanden in beslag. De duur van deze rustperiode wordt beïnvloed door verschillende factoren.
  Dit zijn onder andere de dikte en kwaliteit van het bot, het verloop van de operatie maar ook van leefgewoonten, zoals roken en tandenknarsen. U krijgt na afloop een telefoonnummer mee zodat u ons altijd kunt bereiken na de ingreep.
 • Vierde afspraak: verwijderen van de hechtingen  – 10 dagen tot 4 weken na de operatie worden de hechtingen verwijderd. Deze afspraak wordt gebruikt om te controleren of de genezing voorspoedig verloopt. De geplaatste noodvoorziening in de vorm van een plaatje of etsbrugje kan op dat moment worden aangepast. Wanneer een onderprothese wordt gedragen, kan  het kunstgebit aangepast worden aan de implantaten en vaak wordt er een zogenaamde soft-base gemaakt. Dit is een soort kussentje in de prothese. Hierdoor zit de prothese meer comfortabel en de implantaten worden meer ontzien bij belasting.
 • Vijfde afspraak: De implantologie behandeling tweede fase – Onder plaatselijke verdoving wordt het  tandvlees opgeklapt  om het implantaat op te zoeken en een genezingskapje te plaatsen. Afhankelijk van de situatie kan direct met de restauratieve fase begonnen worden of direct bij de volgende afspraak. Het plaatsen van een genezingskapje, ook wel healing collar genoemd, wordt door patiënten zonder veel nabezwaren doorstaan.
 • Zesde afspraak: afdrukken van de implantaten voor het restauratieve gedeelte – Nu kan de suprastructuur, het gedeelte op het implantaat in de vorm van een kroon, brug of klikprothese vervaardigd worden.  De tandtechnieker die uw kroon, brug of prothese gaat maken heeft hiervoor een zeer precies gebitsmodel van uw mond nodig. Daarom is het nodig afdrukken te maken. Speciale afdrukstiften worden op de implantaten geplaatst. Van zowel de onder- als de bovenkaak wordt een afdruk genomen. Dit om precies de hoogte en de grootte van het werkstuk te kunnen bepalen.
 • Zevende en mogelijke volgende afspraken – Tijdens deze afspraken wordt supra-structuur gepast, soms zijn meerdere pasbeurten nodig. De precieze samenhang tussen onderkaak en bovenkaak wordt bepaald en vastgelegd. Heel belangrijk is dat de kleur wordt bepaald in overleg met u. Bij uitgebreider werk is veel tijd  nodig om de nieuwe tanden goed te laten functioneren in de mond.
   

Nazorg

Twee weken na het plaatsen van de restauratie wordt u bij de mondhygiëniste verwacht voor een nazorg-behandeling. Na 6 weken wordt een zogenaamde nulmeting uitgevoerd en een röntgenfoto gemaakt. Dan wordt de gezondheid van het tandvlees van het implantaat  en de overige tanden en kiezen vastgelegd.

Een goede mondhygiëne door uzelf en ondersteuning door onze mondhygiënistes is zeer belangrijk voor de levensduur van uw implantaat.

Uit universitair onderzoek blijkt, dat implantaten lang meegaan mits zij goed worden onderhouden en professioneel gereinigd worden.  Wij, van Tandheelkunde Nellestein, adviseren daarom tijdens het eerste jaar na de implantaat behandeling ongeveer 3 tot 4 mondhygiëne behandelingen.

Bij een mondhygiënische implantaat afspraak wordt gecontroleerd of de reiniging nog optimaal is en mogelijk moet worden bijgestuurd en maakt de mondhygiëniste de implantaten schoon. Het liefst door middel van  een airflow-behandeling. Een jaar na de implantologie behandeling wordt ter controle een röntgenfoto gemaakt . Als alles in orde is, kan in overleg met de implantoloog en mondhygiëniste een minder strak mondhygiëne regime worden afgesproken.
 

Interesse in een implantologie behandeling?

Laat uw gegevens hieronder achter en wij nemen zo snel mogeljik contact met u op.

Contact

Tandheelkunde Nellestein
Liendenhof 99
1108 HE  Amsterdam- Zuidoost

Tel: 020-7602882
E-mail: info@tandheelkundenellestein.nl
Aanmelden praktijk

Spoednummer: 06-82055229

Openingstijden
Maandag:
8:00 - 12:30
13:30 - 17:00
17:30 - 19:30
Dinsdag:
8:00 - 12:30
13:30 - 17:00
Woensdag:
8:00 - 12:30
13:30 - 17:00
Donderdag:
8:00 - 12:30
13:30 - 17:00
17:30 - 19:30
Vrijdag:
8:00 - 12:30
13:30 - 17:00
Zaterdag:
8:00 - 12:30
13:30 - 15:30
Zondag:
Gesloten
Wij zijn maandag t/m vrijdag telefonisch bereikbaar van 9:00 - 12:00 en van 14:00 tot 16:00.
© , Tandheelkunde Nellestein | Alle rechten gereserveerd | Laatst gewijzigd juli 2022